Kontakt

Úvod InfoKontakt

 

Zodpovedný vedúci


Peter Turanský

Družstevná 107

935 41 Tekovské Lužany

 

ICO: 43842097

DIC: 1078712305

Nie som platca DPH.

telefónny kontakt


email kontakt


Osvedčenie pre vznik živnostenského oprávnenia


Obvodný úrad v Leviciach

Odbor živnostenského podnikania

Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice


č.OŽP-Z/2007/06402-6/CR1

č. živnostenského registra 420-20929
Orgán dozoru


P.O. BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034

e-mail: nr@soi.sk

Inspektorat SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj

 

 
     

 

 

                                    

Copyright 2015 - 2020 © klaudiashop.sk